Toplumsal Eşitsizlik ve #iühfadaletistiyor

Toplumsal Eşitsizlik Nedir?             Öncelikle toplumsal eşitliğin ne olduğundan bahsederek başlamak lazım. Buradan hareketle bunların olmadığı durumları değerlendirerek toplumsal eşitsizliğe ulaşmak daha doğru olacaktır. Toplumsal Eşitlik: Tüm insanların, tüm vatandaşların, o toplum içerisinde var olan herkesin eşit haklara sahip olması…

OKUYUN!

En büyük hazineniz ilim.Elinizdeki mesleği öylesine iyi öğrenin ki gün geldiğinde eksik olduğuna inandığınız kanunlara boyun eğmek yerine eksik olana yanlış olana “DUR” diyebilin, diyebilelim.!Okuduğunuz okulları “eğitim yok” diye suçlayarak vakit kaybetmek yerine kitapları açın ve konuyu kaynağından öğrenin.Yumuşatılmış ismi…

Gençlere…

Bugün 20 Haziran 2020 Cumartesi. Bugün geleceğin inşasında yadsınamaz öneme sahip olan gençlerin hayatını bağladıkları bir sınavın zili çaldı. Bugün öğrenciler öylesine hayatlarını bağladılar ki bu sınava hem geleceklerini, hayallerini, ümitlerini hem de nefes alıp verme kudretlerini… Gençler, sizler geleceği…