Edebi Sözlük

  • NAMÜTENAHİ: Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu.” – Sait Faik Abasıyanık https://sozluk.gov.tr/