Posted on: Ekim 14, 2019 Posted by: MÜŞERREF ÖNAL Comments: 1

1. Dünya Savaşı sonrası İtalya’nın ekonomik anlamda kötülemesi faşist eylemleri beraberinde getirmiştir. Eski Sosyalist yeni faşist Mussolini 1920 yılında “Kara Gömlekliler” adlı sivil birlikleri kurmuş, bu kuruluş ile İtalyan iktidarını ele geçirmeyi amaçlamıştır. Kurucusunun Mussolini olduğu bu oluşum Napoli’den Roma’ya yürüyerek kısa bir sürede amacına ulaşmış ve Mussolini’yi iktidara getirmekte geç kalmamıştır. İktidar hedefinin gerçekleşmesi diktatörlük olan bir diğer hedefi beraberinde getirmiştir.
İtalyan faşizmi; bireyciliğe, demokrasiye, sosyalizme karşı olmasının yanısıra “Her şey devleti ilgilendirir, devlet her şeyle ilgilenir” diyerek totaliter tavrını da ortaya koymuştur.
Bugünün Dünyasında teorik anlamda devleti yaratan ulusken o zamanın İtalyan faşist sisteminde devleti yaratan ulus değil aksine “Ulusu yaratan devlettir”. Tüm bunların biraraya geldiği sistem birey fikrini önemsemeyerek kanun nezdinde hareket etmektedir.
Böylesine diktatör bir sistemde uluslararası ilişkilerde uzlaşmanın değil savaşın söz sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Unutulmamalıdır ki Faşizme göre; “Barış ne devamlıdır ne de yararlıdır. barışçılık kavgadan kaçmadır, savaş ise ulusları yüceltir.” Fontamara’da da bu ideolojinin geçerli olduğu bir proleterya ve burjuvazi çatışması, daha doğrusu burjuvazinin proleteryayı ezme, aldatma seyrini görmekteyiz. Ezilen sınıfın söz hakkının olmaması, yaşamı devam ettirecek elektrik-su gibi önemlerin köylü kesimden esirgenmesi, direnmeye çalışan köylülerin bilgisizlikleri ile dalga geçercesine kandırılması öylesine ustalıkla işlenmiş ki biz okurlar da o dönemde yaşamışcasına farklı duygulara kapılıyoruz.
İgnazio Silone’nin yazımı Sabahattin Ali’nin çevirisiyle 1943 yılında Türkçeye kazandırılan eser kardeşimin bana ilk baskısını beyoğlukitapfestivali ‘nden alıp hediye etmesiyle kütüphanemde ve zihnimde yer edinerek benim de sizlerle paylaşmama sebebiyet verdi..
Siz okurların d&r vb.. kitap satış mağazalarından evrenselbasım baskısıyla edinebileceğiniz eseri en kısa zamanda temin etmenizi öneririm.
Kitap kokusu ömrünüze sinsin.

https://www.instagram.com/p/BZtspyWAp4k/?hl=tr

1 people reacted on this

Leave a Comment