Posted on: Ekim 14, 2019 Posted by: MÜŞERREF ÖNAL Comments: 0

“…Bir fikre sahip olmak cürüm değilse ona lisan vermek de cürüm değildir. Zaten fikirlerin ancak lisana inkılap ettikleri zaman fikir oldukları, lisansız fikir tasavvur edilemeyeceği herkesçe malum bir keyfiyettir. Ben bir kafa taşıyorum. Bu kafa yalnız karnımı doyurmak, üstümü giydirmek imkanlarını ihzar edecek bir makine, bir uşak değildir.İnsan dimağlarının ekmek parasından maada meşgul olması icap eden bir takım meseleler vardır ki bunların gündelik hayatla bir guna alakaları yoktur. Fakat münevver adam diye, işte bu “ekmek parasından başka şeyleri de düşünen” adamlara derler.”
SABAHATTİN ALİ – MAHKEMELERDE

Belki de Sabahattin Ali’yi bu kadar çok sevmemizin bir sebebi de budur. O, bir dönemin feylesofları gibi varlık ve refah içerisinde olmayı beklememiş çektiği ızdırap ve hasret halinde dahi düşünmek ve fikir üretmek marifetini tüm nezaketiyle göstermiştir.
Sahi fikir özgürlüğünden ne anlıyoruz? Yalnızca düşünme hürriyeti mi? Düşündüğünü paylaşamadıktan sonra ne ehemmiyeti olur ki? Fikir özgürlüğü ancak ifade hürriyeti ile birlikte anlam ifade eder.

“Lisansız fikir tasavvur edilemeyeceği herkesçe malum bir keyfiyettir”
Edebi kişiliği ile tanıdığımız Sabahattin Ali’yi bu kitap sayesinde politik ve siyasi olarak da tanıyoruz.Kendisine karşı açılan davalardaki savunmalarını okuduğumuz eser, kızı Filiz Ali’nin babasının sandığında bulduğu belgelerin derlenmesinden oluşmakta. Tabii burada kitabı hazırlayanlar kısmında isimlerini gördüğümüz Nezihe Sayhan ve Nükhet Esen’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü belgelerin aslı Arap harfleriyle ve yeşil mürekkeple kaleme alınmış. Tabi ki dönem dolayısıyla birçok farklı kelime ile karşılaşıyoruz ve bu da kelime dağarcığımızı geliştirmemizi sağladı.
Kitabımızda Sabahattin Ali’nin soyadı konusundaki hassasiyetini, Konya’da tanıştığı pek bilinmeyen platonik aşkını, dönemin önemli ve ünlü kişileri ile tartışmalarını, hapishane hayatını ve sansür konusunda hala geçerli olabilecek görüşlerin ifade edildiği Reşat Nuri’nin “Kuyucaklı Yusuf” ile ilgili raporunu ve döneme ışık tutacak nice nitelikli belgeyi bulmaktayız.

Güzel ve keyifli bir okuma dileriz, kitap kokusu ömrünüze sinsin..

https://www.instagram.com/p/BYIkBRRg-Hf/?hl=tr

Leave a Comment