Posted on: Haziran 26, 2021 Posted by: MÜŞERREF ÖNAL Comments: 0

Tezli yüksek lisans sürecini tamamlamak için tez yazmak ve yazılmış olan tezin jüri karşısında sunulmak suretiyle kabulünü sağlamak gerekmektedir. İşte bu süreçlerden geçip yüksek lisans mezuniyeti noktasına erişmek için önce tez aşamasına geçmeye hak kazanmanız gerekiyor. İşte bu hak tez önerisinin enstitüye teslimi ve YÖK’e iletilmesi ile gerçekleşiyor. Ön rapor olarak da ifade edebiliriz. Tez önerisi, tez yazmaya başlamadan önce ilgili yazım sürecine belirli bir oranda hazır olmanızı sağlamakla birlikte ilgili süreç tez konusunun size ne kadar uygun olduğunu anlamanız açısından ya da ilgili konuyu araştırmak için yeterli kaynak var mı sorusuna cevap aramanız noktasında önem arz eder. Tez önerileri hazırlanırken bağlı olduğunuz enstitünün sayfasında enstitü tarafından ilan edilen tez şablonundan yararlanmanız ve ilgili şablona bağlı kalarak raporunuzu oluşturmanız gerekmektedir.

.

.

.

.

Beni sosyal medya aracılığıyla takip etmek için;

İnstagram: https://www.instagram.com/onal_muserref/

https://www.youtube.com/watch?v=qp4g7muohCg&t=628s

Leave a Comment